Home > artyści > Agnieszka Gewartowska

artyści

Agnieszka GewartowskaAgnieszka Gewartowska - artystka sztuk wizualnych zajmująca się malarstwem, grafiką artystyczną, rysunkiem i instalacjami typu site specific. Absolwentka ASP w Gdańsku, dyplom w 2001 roku, stopień doktora uzyskała na ASP w Warszawie w 2022 roku. Uczestniczka ponad 100 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m. in. w Szwecji, Niemczech, Kanadzie, Japonii, Korei, Chinach i na Litwie. Jej prace znajdują się w muzeach sztuki współczesnej oraz w kolekcjach prywatnych. W szczególny sposób zajmuje ją forma i kolor. W swoich pracach podejmuje tematykę związana z florą i fauną, aby zwrócić uwagę na piękno otaczającej nas przyrody.