Home > wystawy > Odkryj przestrzeń muzyki - inauguracja sezonu w filharmonii

wystawy

Sezon artystyczny 2012/2013 w szczecińskiej filharmonii zainaugurowała „Symfonia radości” Beethovena, a koncertowi towarzyszyła nawiązująca do beethovenowskiej symboliki wystawa malarstwa współczesnego przygotowana przez Open Gallery.

Malarstwo i muzyka mają jedną duszę - to wspólnota sztuk, wzajemne pokrewieństwo i korespondencja obrazów, głosów oraz ekspresji. Koncert inauguracyjny sezonu 2012/13 w szczecińskiej filharmonii stał się pretekstem do poszukania wspólnych przestrzeni i kontekstów w tych dwóch sferach sztuki, dlatego „Symfonię radości” poprzedzono wernisażem malarstwa współczesnego, podczas którego zaprezentowano prace artystów pochodzących ze Szczecina: Przemysława Cerebież - Tarabickiego, Jarosława Eysymonta, Katarzyny Szeszyckiej i Wojciecha Koniuszka. Mecenasem wystawy była firma Erbud.

Przemysław Cerebież-Tarabicki - ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Szczecińskiej i Politechniki Gdańskiej, a potem Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni Kazimierza Ostrowskiego. Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. W warsztacie artysty widać szkołę dawnych mistrzów, w jego obrazach pobrzmiewają zarówno cechy malarstwa holenderskiego, jak i dobrze pojętego akademizmu. Obrazy wyróżniają się perfekcją oraz klarowną kompozycją, wysmakowanym kolorem i statycznością planów.

Jarosław Eysymont  - ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych  w Poznaniu dyplomem w pracowni Jerzego Kałuckiego w dziedzinie malarstwa. Figuratywne malarstwo J. Eysymonta, mimo że zróżnicowane, zawsze jest niepokojące, nostalgiczne i niepozbawione ironii. Od 1983 roku jest częstym gościem i uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą (m.in. w Szwecji, Danii, Niemczech, USA i Australii). Wielokrotnie brał udział w Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Swoje prace zaprezentował również w ponad 20 indywidualnych wystawach i wernisażach.

Katarzyna Szeszycka  otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rysunku prof. A. Tyczyńskiej i Malarstwa prof. A. Leśnika na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem, wideo oraz akcjami w przestrzeni miejskiej. Związana jest z Akademią Sztuki w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim. Jest laureatką Nagrody Marszałka Województwa oraz Nagrody dla Młodych Wydawnictwa ARTLUK na XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego (2010). Stypendystka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Wojciech Koniuszek - ukończył Państwowe Liceum w Szczecinie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego w 2002 r. Zajmuje się malarstwem, linorytem, kolażem i ilustracją. Jego prace obejrzeć można na wystawach w kraju i za granicą.