Home > wystawy > „Kolory emocji” – Krzysztof Pasztuła

wystawy

Open Gallery zaprezentowała kolekcję ponad 40 obrazów Krzysztofa Pasztuły podczas wystawy "Kolory emocji". 

Krzysztof Pasztuła uprawia malarstwo figuratywne. Jak sam mówi - przez dotykanie rzeczy i zachwyt dla ich formy oswaja otaczający świat, próbując zrozumieć jego sens i znaleźć w nim jakiś porządek. Malarstwo to kolor - kolorem wyróżnia i naznacza rzeczy oraz zjawiska, które są dla niego ważne. Kolorami tworzy formę, komponuje pejzaże i martwe natury, maluje postaci i sceny rodzinne z parków. Opanował ich dynamikę doskonałym warsztatem i dlatego nie daje im się ponieść. Odwołuje się do kolorystycznej tradycji malarstwa europejskiego. W sposób harmonijny łączy w malarstwie tradycję i współczesność. Krzysztof Pasztuła poznał tajemnicę kolorów i nie boi się ich siły. Barwa i ujęcie tematu oraz rzetelny rysunek wyróżniają jego malarstwo. Wystawiane w Open Gallery prace to w większości nowe obrazy, które nie były jeszcze prezentowane w Polsce.

Krzysztof Pasztuła urodził się w 1953 r. w Dobrzanach koło Stargardu Szczecińskiego. Ukończył katowicki Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z plakatu pod kierunkiem prof. Tadeusza Grabowskiego i aneks z grafiki w pracowni prof. Stanisława Gawrona wyróżniony medalem w 1978 r. Od 2001 r. pracuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, od 2002 r. na stanowisku adiunkta. Autor 35 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 150 wystaw zbiorowych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Otrzymał liczne nagrody w konkursach graficznych i malarskich w kraju i zagranicy.