Home > wystawy > „Cząstki Boga” - Halina Nowicka

wystawy

Podczas wystawy "Cząstki Boga" zaprezentowano ponad 40 obrazów Haliny Nowickiej. Wernisażowi towarzyszył koncert przygotowany przez artystów z goleniowskiego Teatru Brama.

Naukowcy pracujący przy projekcie Wielkiego Zderzacza Hadronów ogłosili, że w ciągu najbliższych dwóch lat będą w stanie udowodnić istnienie „cząstki Boga”, czyli cząstki elementarnej, z której powstała wszelka materia. Patrząc na malarstwo Haliny Nowickiej nie mamy najmniejszych wątpliwości, że „cząstki Boga” istnieją i to one tworzą świat i nas samych. Artystka, dostrzegając je, demaskuje w swoich obrazach cały cud istnienia i jego odwieczny porządek. 

„Obrazy Haliny Nowickiej (…) pozbawione są nadęcia, fanfaronady i efekciarstwa, co sprawia, że mamy do czynienia z malarstwem genialnym. Genialnie prostym i niewymuszonym, bo napędzanym wyłącznie luźno puszczonymi wodzami fantazji i wrodzoną potrzebą twórczej kreacji” – komentuje malarstwo artystki Katarzyna Nowicka – „(…) Tytuły obrazów drażnią się z widzem humorem i przewrotnością, (…) tematy i motywy są codzienne, szczere, zrozumiałe i bliskie. Zachwycające jest to, że wystawa, która powstała z takiego spokoju i beztroski, jest zarazem niezwykle spójna, przemyślanie jednolita i kompletna”.