Home > wystawy > ANTIDOTUM / wystawa zbiorowa

wystawy

Ekspozycja obrazów sześciu uznanych polskich malarzy zainaugurowała cykl wystaw ANTIDOTUM i działalność nowej galerii w Warszawie, która będzie prezentować uważnie wyselekcjonowane malarstwo współczesne artystów docenionych przez kuratorów i rynek sztuki. Inicjatorkami stworzenia nowej przestrzeni artystycznej przy ul. Puławskiej 22 są Katarzyna Stolarska i Monika Krupowicz. Podczas wystawy inaugurującej zaprezentowano prace cenionych polskich artystów młodego i średniego pokolenia: Anny Reinert, Artura Przebindowskiego, Artura Trojanowskiego, Roberta Olszowskiego, Tomasza Kopcewicza i Wojciecha Koniuszka.

Cykl wystaw ANTIDOTUM stanowić będzie przegląd współczesnego malarstwa, pokazujący jego wewnętrzne zróżnicowanie oraz szeroki zakres środków stylistycznych i kierunków. Inicjatorki wystawy chcą z rozmysłem wybierać prezentowane w galerii malarstwo i mają ambicję koncentrować się na najbardziej istotnych zjawiskach w malarstwie najnowszym, niezależnym i zobiektywizowanym przez krytykę i rynek sztuki. 

Podczas wystawy inaugurującej zaprezentowano szerokie spektrum orientacji stylistycznych i formalnych, obszarów tematycznych, wrażliwości i inspiracji artystycznych, nieskrępowanych żadnym wspólnym tematem czy ideą. Miłośnicy sztuki mogli obejrzeć fantastyczne, wypełnione mocnym, plakatowym kolorem obrazy Artura Przebindowskiego; oryginalne pejzaże Artura Trojanowskiego, określane jako stany energetyczne ukazane w trakcie materializowania się ich widoku; wyraziste, agresywne w kolorystyce, surrealistyczne prace Wojciecha Koniuszka w duchu Nowych Dzikich; chłodne, pobrzmiewające echami modernizmu, architektoniczne pejzaże Anny Reinert; odwołujące się do doświadczeń minimal-artu i malarstwa materii obrazy Tomasza Kopcewicza oraz prace Roberta Olszowskiego, będące efektem strukturalnych poszukiwań i ciekawą wariacją na temat abstrakcji geometrycznych.

Posiadając sporą orientację w rynku sztuki oraz doświadczenie i znakomite rezultaty w działalności wystawienniczej i handlowej, twórcy galerii mają nadzieję, że cykl ANTIDOTUM stanie się znaczącym instrumentem komunikacji pomiędzy krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórców, kolekcjonerów i koneserów sztuki. Katarzyna Stolarska i Monika Krupowicz starać się będą nie tylko sprzedawać obrazy reprezentowanych przezeń artystów, ale także pomóc im w osiągnięciu stabilnej pozycji na rynku, aby mieli szansę zyskać należne im uznanie. Tym samym pragną przyczyniać się do ich pełniejszej obecności także w kontekście międzynarodowym. Istotną rolę w działalności nowej galerii pełnić będzie również promowanie twórczości artystów, którzy - mimo dużego dorobku oraz wypracowanej i ustalonej renomy artystycznej - nie są szerzej znani warszawskim odbiorcom, kolekcjonerom i krytykom sztuki.

Monika Krupowicz - kurator wystawy

Aleksandra Gieczys-Jurszo - krytyk sztuki