Home > sztuka dla biznesu > Wystawa malarstwa i koncert jazzowy - Drobimex

sztuka dla biznesu

W ramach projektu 'Sztuka dla Biznesu' Open Gallery we współpracy ze Stowarzyszeniem Orkiestra Jazzowa zorganizowała dla firmy Drobimex koncert jazzowy i wystawę malarstwa współczesnego pod hasłem "Chicken Jazz". Wieczór z muzyką i sztuką w Royal Jazz Club był okazją do przedstawienia Zarządu Spółki z nowym prezesem Maciejem Wolnym oraz wizji strategicznego rozwoju firmy.

Chicken Jazz to nowatorskie przedsięwzięcie, którego ideą było wyprowadzenie sztuki z zamkniętych pomieszczeń muzeów i galerii do przestrzeni otwartych dla innych form działalności. Połączenie sztuki i biznesu pozwoliło na zminimalizowanie dystansu pomiędzy obiema formami aktywności. Spotkanie umożliwiło integrację szczecińskich środowisk biznesu, sztuki i kultury. 

Tego wieczoru w Royal Jazz Club zorganizowano wystawę malarstwa uznanych w kraju artystów: Haliny Nowickiej, Wiktora Jędrzejaka, Jacka Frąckiewicza i Janusza Kokota. O oprawę muzyczną spotkania zadbała Orkiestra Jazzowa Sylwestra Ostrowskiego. Gwiazdą wieczoru była szczecińska wokalistka Sylwia Kowalczyk.